Närkes Ornitologiska Förenings hemsida har flyttat. Du vidarebefordras automatiskt dit om två sekunder. Om du inte gör det så klicka på denna länk https://nof.birdlife.se/

Den nya adressen är:

http://nof.birdlife.se